Förutsägelser

 • Astrologer prognos för 2020 för Ryssland

  Prognosen för astrologer för 2020 för Ryssland kommer att tillåta att öppna gardinen för framtida förändringar i landets liv. Trots det faktum att astrologi är baserat på matematiska beräkningar, engagerar människor sig i att tolka himmelkropparnas positioner. Resultaten av deras arbete kan vara subjektiva och skiljer sig väsentligt från varandra. ...
 • Wolf Messing Prognoser för 2020

  Wolf Messing, som var den största telepathen och sången i sin tid, lämnade många förutsägelser för det kommande året 2020. I samband med den förvärrade situationen på finansmarknaden och världsarenan är sådan information av intresse inte bara för politiker och affärsmän som bryr sig om ekonomiskt välbefinnande och karriär, utan också för vanliga människor som drömmer om sitt lands stabilitet och välstånd. ...
 • Förutsägelser om Nostradamus för 2020 för Ryssland

  Vad varnar invånarna i Ryssland för Nostradamus förutsägelser för 2020? Det är mycket svårt att tolka quatrains - åskådaren trodde att information om framtiden inte var avsedd för alla. Många poetiska förutsägelser har emellertid redan dekrypterats. Profetior för Ryssland Enligt profetiorna från Nostradamus finns det 2020 möjlighet att skapa en allians mellan Indien, Kina, Storbritannien och Ryssland. ...
 • Prognoser för Ukraina för 2020

  Förutsägelser och profetior lyssnas på under 2000-talet inte mindre än i forntida tider. Historien har visat att många syner om synska var avsedda att gå i uppfyllelse med fantastisk noggrannhet. För invånare i Ukraina är prognosen för en nära framtid särskilt viktig. Med hopp om en lugn och lycklig tid är ukrainare intresserade av prognoser för 2020. ...
 • Förutsägelser om Matrona i Moskva för 2020

  Den stora helaren Matrona i Moskva hade en stark framsyntsgåva. Men hon skrev inte böcker eller bokförde dagböcker. Alla helgens uttalanden bevittnas av ögonvittnen som hade turen att träffa henne. De ord som mamma tillägnad sina ättlingar är grundligt mättade med tro, men inte alla förstår. ...
 • Psykiska förutsägelser för 2020

  Att förutsäga världsmaktens framtid är en tacksam uppgift. Endast modiga, säkra på sina förmågor och förmågor psykiker beslutar att prata om sina visioner för allmänheten. Många tittare talade om Rysslands framtida utvecklingsvägar. Vissa av förutsägelserna kom aldrig i uppfyllelse, andra blev verkliga med fantastisk noggrannhet. ...
 • Profetior om Ryssland och världen 2019-2020

  Vi vill alla tro att världen inom en snar framtid kommer att bli snällare, kriget kommer att sluta, människor kommer inte att känna behovet av någonting, men profetiorna om Ryssland och världen för 2019-2020 inspirerar ännu inte hopp om en vändpunkt. Ändå är det värt att lyssna på dem som hade klärvojans gåvan och vars förutsägelser redan har förverkligats. ...
 • Vad väntar Ukraina 2020

  På grund av instabiliteten i situationen i Ukraina är det nu svårt att förutsäga hur händelser kommer att utvecklas 2020. Yttrandena från experter om landets närmaste framtid skiljer sig, även om de flesta är benägna att tro att staten fortfarande måste klara en serie tester och en svår väg till framgång. Den ekonomiska utvecklingen, inhemska och utrikespolitiska trender kan förändras avsevärt efter presidentvalet, som kommer att hållas 2019. ...
 • Wang: prognoser för 2020

  Vangas förutsägelser för 2020 är redan av stort intresse. Detta beror främst på att dess profetier under de senaste åren till stor del har förverkligats, och människor är angelägna om att veta vad som väntar dem nästa? Kommer ursprungsstaten att blomstra, kommer det tredje världskriget att komma? Låt oss försöka effektivisera alla förutsägelser från den berömda bulgariska searen och bara välja de som borde förväntas 2020. ...
 • Kommer det att bli ett slut på världen 2020?

  En annan skräckhistoria om huruvida det kommer att bli ett slut på världen 2020 har sina rötter i Isaac Newton. Den stora fysikern närmade sig denna fråga ur en vetenskaplig synvinkel och beräknade matematiskt Johannes teologens förutsägelser. Enligt andra källor talade forskaren om år 2060, vars början inte kommer att vara så snart. ...
 • Förutsägelser om Ryssland för 2018-2020

  Sedan antiken har det funnits människor med spådomens gåva. Ateister såg dem som fuskare och trodde inte på profetiorna. Men förutsägelserna för några av dem blev verkliga med otrolig noggrannhet. Fram till idag har situationen varit oförändrad. Nu finns det psykiker som har stött på många lögner. Och bara ett fåtal har bevisat för hela världen att de kan se framtiden. ...
 • Förutsägelser om Ryssland för 2018 - 2020. Potter Pangea

  Under vår oförutsägbara tid är många landsmän intresserade av deras hemlands öde. För att göra detta bekantar de sig inte bara med prognoser från analytiker utan uppmärksammar också de berömda astrologerna och psykikernas förutsägelser om Ryssland för 2018–2020. Att känna till din framtid inspirerar hopp och ger förtroende för dagens handlingar. ...
 • Förutsägelser av Paisius från Athos för 2020 för Ryssland och världen

  Att leva i tider med förändringar och ekonomisk instabilitet är det svårt att bara lita på oss själva. Naturliga, tekniska förändringar, den globala krisen, valutaförändringar återspeglas i människors interna balans och planer. Brist på förtroende leder till en annan uppfattning om vad som händer, påverkar ryssarnas välbefinnande och beteende. ...
 • Förutsägelser om Matrona i Moskva för 2020 för Ryssland och världen

  Framtiden är en dörr stängd för mänskligheten, som vi försöker öppna för att ta reda på kommande evenemang. Törsten efter kunskap hindrar oss inte för någonting: extrasensorisk uppfattning, människans övernaturliga förmågor, magi. Men i mänsklighetens historia finns det individer som profeterade framtiden utan materiell vinst och försöker skydda folket från ondska och krig. ...
 • Wolf Messing Prognoser för 2020 för Ryssland och världen

  Wolf Messing är en man med försäkringsgåvan, som lyckades förutsäga sin egen hustrus död, ange det exakta datumet för hans död, Sovjetunionens kollaps och andra viktiga händelser, inte bara för Ryssland, utan för hela världen. Hans meddelanden till samtida tolkas fortfarande och tar ut användbar information. ...
 • Förutsägelser om Vera Lyon för 2020 för Ryssland och världen

  Människor försöker se in i framtiden och blir galen. Fortunetellers och psykiker lever ofta inte upp till våra förväntningar, eftersom de försöker inspirera vad vi vill höra. Denna praxis är ganska vanlig bland nybörjarexperter och pseudo-mages. De kan inte förutsäga några exakta händelser och profeterar alltid med hjälp av suddiga fakta och analyserar det förflutna. ...
 • Förutsägelser om Nostradamus för 2020 för Ryssland och världen

  Med tanke på att 2020 är ett skottår (det var under sådana perioder som dramatiska förändringar ägde rum i många länder), säger forskare att det kommer att ge många överraskningar, särskilt för länderna i sydöst. Vem är Nostradamus, vad ska Ryssland förbereda sig för under 2020, de senaste förutsägelserna och varför inte alla profetior går i uppfyllelse - läs om detta i vår artikel. ...
 • Förutsägelser för Ukraina för 2020

  Situationen i östra Ukraina har blivit ett diskussionsämne bland politiker, journalister, offentliga personer, aktivister. Människor som fångats av omständigheter fortsätter att planera för framtiden, trots all rädsla och risker. Ekonomisk destabilisering, brist på förtroende för framtiden, bortskämda relationer med Ryssland blir ett tillfälle för upplevelserna för vanliga medborgare i landet. ...
 • Kommer det att bli ett krig i Ryssland 2020

  Under de senaste åren har Rysslands ställning på den internationella arenan förvärrats. USA: s aggression har blivit så uttalad att de flesta experter och politiker inte utesluter utbrott av fientligheter. Kommer det att bli ett krig i Ryssland 2020 - en brådskande fråga vars svar är svårt att ge. ...
 • Blir det ett tredje världskriget 2019-2020

  Frågan om början av det tredje världskriget är inte bara intressant för politiker, journalister, experter utan också för psykiker. Många klärvoajanter gav sina förutsägelser om ländernas ekonomiska stabilitet och vänskap. Till och med Vanga försökte avslöja hemligheterna i relationerna mellan olika stater under hennes livstid. De senaste nyheterna på världsscenen får oss att tänka på den aktuella situationen, bedöma dess skarpa hörn och förutsäga vad sådana omständigheter kommer att leda till. ...