2020 produktionskalender

En möjlighet att förutse och förformulera ett rationellt arbetsschema för 2020 är produktionskalendern. Trots det faktum att Rysslands lagstiftning inte ger en tydlig definition av detta koncept har den tagits i bruk dagligen. Alternativt används definitionen av en arbetskalender ofta. Konceptet med ett tidblad är också vanligt. I vilket fall som helst är dokumentet avsett att ta hänsyn till alla vardagar, officiella helger och helgdagar. Bildens fullständighet underlättar personalavdelningens arbete, redovisning, hjälper arbetande personal att planera sin arbetstid och personliga vila.

Bildande av en produktionskalender

Observera att produktionskalendern för 2020 beräknas på grundval av tre lagstiftningsdokument:

 1. Arbetskod
 2. Order från ministeriet för hälsa och social utveckling i Ryssland, den 13.08.2009, under numret 588н;
 3. Regeringens beslut om överföringar, extra lediga dagar.

De två första dokumenten är permanenta. De bestämmer de grundläggande bestämmelserna som är nödvändiga för att beräkna arbetsdagens schema, en lista med dagar avsedda för vila, inklusive de som är förknippade med helgdagar. Det tredje dokumentet publiceras på årsbasis. Tills det publicerades (så länge det bara finns ett utkast), är det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt säga vad schemat för arbetsdagar, semestrar under nästa 2020 kommer att vara.

Det är därför som det inte är möjligt att fastställa det exakta schemat för arbetet i officiella källor före publiceringen av produktionskalendern, utvecklad för 2020. En preliminär sammanställs. Vanligtvis publiceras ett dokument i mitten av hösten.

En preliminär beräkning gör att du kan bestämma flera viktiga parametrar som kommer att känneteckna tidbladet 2020:

 • Antal dagar - 366;
 • Helger, inklusive helgdagar - 118;
 • Arbetsdagar - 248.

Produktionskalender 2020 för en femdagars arbetsvecka

Huvudmålet för produktionskalendern är korrekt beräkning och redovisning av arbetstidens norm.

Baserat på detta, om arbetstagaren har uppfyllt den relevanta normen, är arbetsgivaren skyldig att betala honom lönen på grund av arbetsdokument.

Viktigt! Följande produktionskalender för 2020 är baserad på förslaget till dekret från Ryska federationens regering daterad 05/05/2019.

Med hjälp av en tidsplan planerar bokföring och personaltjänster betalningsvolymen, prognoser regelbundna och långa lediga dagar samt förkortade. Schemat är grunden för att beräkna sjukhusbetalningar, löner, semesterlön. De nödvändiga uppgifterna presenteras i årliga, kvartalsvisa och månatliga nedskärningar. Vid behov görs beräkningen varje vecka.

2020-produktionskalendern har ett annat mål. Det gör det möjligt för anställda att välja den bästa tiden för semestern, med hänsyn till dagar före semester eller efter semestern. Detta gör att du kan öka din semester utan att slösa bort tid och utan att bryta den normala semesterperioden som tillhandahålls av staten.

Helger och helgdagar 2020

Strukturen för den tilldelade tiden för arbete ändras årligen, baserat på helgdagar som överenskommits av myndigheternas överföringsorgan, tillgången på förkortade dagar.

Lång helg

Under kalenderåret 2020 finns det flera långa lediga dagar. De största, som varar 8 dagar, är helgdagar som börjar omedelbart efter nyåret. Du kan vila i fem dagar i maj från den första till den femte. Tre vilodagar planeras från 9 till 11 maj. Vi har också tre lediga dagar i februari, mars och juni.

Helgdagar utan arbete

Rysslands kalender, antagen på statsnivå, innehåller 8 helgdagar. Var och en av dem är associerad med en händelse och är en ledig dag för de flesta ryssar. Följande lista med helgdagar är officiellt definierad när anställda i de flesta företag och företag har rätt att vila:

 • I januari finns det två evenemang: nyår, det andra - jul. Därför firas de onsdagen den 1 januari och på tisdagen den 7 januari.
 • Februari är dagen för försvararnas faderland. Firandet firas den 23.
 • Mars är Internationella kvinnodagen. Firade den 8: e.
 • I maj, två fester - Days of Spring och Labor and Victory. De kommer att träffas fredag ​​1 maj och också på lördagen den 9: e.
 • Juni är Rysslands dag. Det högtidliga evenemanget firas också på fredagen den 12.
 • November är dagen för nationell enhet. Ryssarna kommer att möta denna relativt nya semester på onsdagen den 4: e.

Helgöverföring

Landets lagstiftning ger möjlighet att skjuta upp vissa helger. Detta händer när en officiellt erkänd semester faller på helgen. Kompensera resten av denna dag under de första arbetsdagarna.

År 2020 förväntas flera överföringar. Den första överförs från 4 januari till 4 maj, den andra överföringen från 5 januari till 5 maj.

Med detta i åtanke kommer medborgarna att vila i tre dagar i stället för de vanliga två. Separat förväntas ett godkänt beslut från regeringen, som kommer att bestämma överföringen, liksom fördelningen av lediga dagar för helgdagarna i början av året.

2012 antogs lag nr 35. I artikel 112 föreskrivs att två januari dagar ska överföras till andra datum. Vad de kommer att överföras bestäms av faktorerna för att rationalisera struktureringen av arbetstid och vila. Det kan förväntas att helgen som sammanfaller med 4, 5 januari kommer att flyttas till 4 och 5 maj.

Semester i Ryssland

Särskild uppmärksamhet i arbetskalendern ägnas åt helgdagar, dvs. dagar före allmänna helgdagar. Det är fel att tänka på fredagen före semestern om söndagen är en helgdag. I arbetslagen föreskrivs en kortare dag före helgdagar. Det reduceras med en timme.

År 2020 kommer det att finnas fem dagar före semestern: 30 april, 8 maj, 11 juni, 3 november och 31 december.

Vi bestämmer normerna för arbetstid

Den årliga beräkningen av arbetstidsnormen utförs på grundval av en order från Ministeriet för hälsa och social utveckling daterad 08.08.2009 under numret 588n, särskilt TK, art. 9 ytterligare dokument.

Normen beror på flera faktorer:

 • Schema för personalarbetet. Vanligtvis beaktas flera standardalternativ, baserat på en fem dagars arbetsvecka. Huvuddelen av personalen tillbringar 40 timmar i veckan på jobbet, 8 timmar om dagen. Dessutom används diagram baserade på veckotider på 36, 35, 30 och 24 timmar. I det första fallet arbetar arbetaren 7,2 timmar dagligen, i det andra - 7, i det tredje - 6, i det senare 4,8 timmar om dagen.
 • Förekomsten av förkortade dagar. Deras varaktighet minskar med exakt en timme.
 • Semesterevenemang av nationell betydelse.
 • Helgens omplanering.

I produktionskalendern för 2020 samlas data om de dagar då företagens personal enligt arbetsdokument, arbete och vila. I den preliminära versionen är den tillgänglig i flera år. Den sista kommer att publiceras 3-4 kvartalet 2019. Den är avsedd både för redovisning, personalavdelningen och för vanliga anställda som planerar sin semester.

Titta på videon: Ford Valencia Plant Mondeo, S-Max, Galaxy, Kuga (Februari 2020).

Lämna Din Kommentar